Onderzoek: wat willen mensen met dementie zelf?

Er wordt veel over mensen met dementie gesproken, terwijl zij zelf nauwelijks aan het woord komen. De gemeente Deventer en FIER& onderzoeken hoe mensen met dementie zelf willen blijven meedoen in de samenleving. Waar hebben zij, en mantelzorgers, behoefte aan? Dat is de insteek van het onderzoek van Melissa Heins. Melissa vroeg meer dan 50 Deventenaren met dementie en mantelzorgers naar hun behoeften en ervaringen op het gebied van actief zijn en blijven.

 

Bij de man van Jet During werd vijf jaar geleden de ziekte van Alzheimer geconstateerd. ‘In eerste instantie dachten we ‘Help!’. Je schrikt hier toch enorm van. Maar Gerrit en ik staan beiden heel positief in het leven en hebben besloten om er het beste van te blijven maken. Dus: bij de dag leven en van alle mooie momenten genieten. Mijn advies: wees open over dementie en zeker over wat iemand wel kan. Dat is voor iedereen makkelijker. Blijf zoveel mogelijk de activiteiten doen waar je plezier aan beleeft.’

 

Wees open

Over zijn ziekte zijn wij altijd heel open. Je merkt dat anderen er zo ook makkelijker over praten. Ze gaan ons niet uit de weg. Humor helpt hierbij. Voor Gerrit, maar ook voor mijzelf en anderen. Door om bepaalde situaties te lachen wordt het allemaal wat minder zwaar.’

Veel steun

‘Vanuit het Apostolisch Genootschap Deventer is er altijd veel begrip voor de situatie van mijn man. Hierdoor kon hij blijven zingen in het koor en mannenkoor, met steun van de andere koorleden. Dat is heel waardevol voor ons beiden.’


Aansluiten bij hobby's

‘Tot zijn verhuizing naar een zorgomgeving heeft Gerrit meegedaan met dagactiviteiten voor mensen met dementie. Hier voelde hij zich niet echt thuis. Hij miste aansluiting bij zijn hobby’s, zoals zwemmen, klussen aan zijn boot of varen. Bovendien waren de andere deelnemers veel ouder dan hij. Daarom vind ik het goed dat FIER& zich hard maakt voor aansluiting bij bestaande activiteiten en verenigingen. Als deelnemer of als vrijwilliger. Want ook mensen met dementie hebben talenten die zij graag willen inzetten. Meer begrip helpt hierbij.’


Meedoen? Graag!

Doe je ook mee aan dit onderzoek? Bel 0570 615 805 of mail info@fieren.nl